“Erzurum'da Yatırım”

KUDAKA İletişim

Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız İsimli AB Projemizin Sözleşmesi İmzalandı

Yayınlanma Tarihi: 2016-06-03
Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız İsimli AB Projemizin Sözleşmesi İmzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi AB Programı kapsamında Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi II Hibe Programı’na sunmuş olduğu genel hedefi TRA1 Bölgesinde kayıtdışı istihdamın önlenmesine katkı sağlamak olan “BİZİM KAYGIMIZ SİZİN KAYDINIZ” başlıklı projesi Program Otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan değerlendirmede başarılı bulunmuştur. Söz konusu projenin uygulanabilmesi için KUDAKA Genel Sekreter Vekili Sayın Dr. Mehmet Ali ÇAKAL, proje koordinatörleri Ozan GÜNDÜZ ve Emine Bilgen EYMİRLİ’nin katıldığı  ziyaret kapsamında Program Otoritesi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile uygulama sözleşmesi 24.05.2016 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetlerin yer aldığı, 12 ay sürecek olan ve toplam 246 bin Euro bütçeye sahip projemize Avrupa Birliği tarafından %90 oranında destek sağlanacaktır.