“Erzurum'da Yatırım”

KUDAKA İletişim

Gelecek Turizmde Proje Teklif Çağrısı

Yayınlanma Tarihi: 2016-06-13
Gelecek Turizmde Proje Teklif Çağrısı

Gelecek Turizmde’nin genel amacı; yerel turizm aktörlerinin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması, sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalmasına katkıda bulunulması ve yerel kalkınmaya destek olunması amaçlamaktadır.

Gelecek Turizmde, yukarıda belirtilen amacına ulaşmak için yerel aktörlerin ve sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilir turizmi geliştirme ilkelerini benimseyen küçük ölçekli yerel ekonomik kalkınmaya destek olabilecek projelerini destekleyecektir. Yerel aktörler ve sivil toplum örgütlerinin desteklenme nedeni bu girişimlerin, belirli bir sektör veya bölgede daha büyük ölçekte ve ulusal etki yaratabilecek gelişmeleri tetikleyecek potansiyele sahip olmalarıdır.

Bu nedenle girişimlerin bir kısmı aşağıdaki amaçlar için desteklenecektir:

a) Türkiye’de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası işbirliğinin ve ortaklıkların artırılması

b) Yerel ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizmin önemi hakkında farkındalık yaratılması

c) Ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirme programlarıyla sürdürülebilir turizm için yerel turizm aktörlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması

d) Yerel halkın sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitelerinin artırılması

e) Türkiye’nin sürdürülebilir turizm potansiyelini göstermek için somut etki ve model yaratılması (örneğin; kullanıma hazır çıktılar, işletim ve yönetim yapısı, tekrarlanabilir modeller)

Gelecek Turizmde kapsamında kabul edilen projenin bütçesi en az 15.000.-TL en fazla 100.000.-TL olabilir. Proje tutarının %100’üne kadar olan kısmı Gelecek Turizmde tarafından karşılanacaktır.

Kimler Başvurabilir: Gelecek Turizmde’ye;  Türkiye’de kayıtlı,  tüzel kişiliğe sahip, kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ile bu kuruluşların oluşturduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri başvurabilir.

Kamu Kuruluşları ve bu otoriteler bünyesinde kurulmuş vakıflar, dernekler, birlikler, eğitim merkezleri, yerel otoriteler teklif çağrısına başvuramaz, ancak Ortak olarak yer alabilirler.

Son Başvuru Tarihi: 01/07/2016

Detaylı Bilgi ve Başvuru Rehberi İçin: www.gelecekturizmde.com