“Erzurum'da Yatırım”

KUDAKA İletişim

Tarım ve Hayvancılık

gida_tarim_hayvancilik_bakanligi_2014

 

 

 

 

 

Erzurum tarım sektörü içerisinde, hayvancılık (kırmızı et ve süt ürünleri), organik tarım, su ürünleri, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, arıcılık ve arı ürünleri ile tohumculuk sektörleri faaliyet yoğunluğu ve potansiyeli olan alt sektörlerdir.

tarim_alanlarinin_dagilimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meyvecilik_verileri

 

 

 

 

 

 

 

Erzurum, Türkiye iller sıralamasında büyükbaş hayvan sayısı bakımından 2, büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt miktarı bakımından 3. sırada yer almaktadır.

buyukbas_hayvan_sayilari

Erzurum İli Stratejik Hayvancılık Yatırımı Raporu

Erzurum İli Süt Üretiminde Soğuk Zincir Altyapısının Projelendirilmesi Raporu

tarima_dayali_sanayi

 

Erzurum’da Tarıma Yatırım Yapmak İçin 10 Neden

 

  1. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Erzurum ili, Kafkaslar ve İran üzerinden Rusya ve Orta Asya’ ya açılan, Doğu Karadeniz limanlarını(Trabzon, Rize, Hopa limanları) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlayan yolların kesiştiği bir ticari kavşakta yer almaktadır. Kara, hava ve demiryolu gibi ulaşım unsurları gelişmiştir.

 

  1. Erzurum ilinde birbirinden farklılık arz eden 3 tarım havzasını (Çoruh-Karasu Aras-Van Gölü havzaları) içermektedir. Erzurum il sınırları içersinde iklim, bitki örtüsü, yağış rejimi, toprak yapısı gibi özellikleri ile birbirinden farklılık arz eden bu üç havza ilin üretim deseninin çeşitliliği konusunda avantaj oluşturmaktadır. Bu da aynı il içerisinde hayvancılık, tarla ziraatı ve meyvecilik konularını mümkün kılmaktadır.

 

image002

  1. Tarım, gıda ve hayvancılık konularında oldukça iyi düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olan Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi gibi pek çok fakülteyi bünyesinde barındıran köklü bir üniversite olan Atatürk Üniversitesi ile 2010 yılı itibariyle kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi bilginin kaynağından temini hususunda önem arz etmektedir. Ayrıca, İlde görev yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Bakanlığa bağlı kuruluşlardan olan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ve Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, gıda, tarım ve hayvancılık konularında bölgenin taleplerini karşılamaktadır.

 

  1. İlde tarımsal yatırımlara dönük hibe ve düşük faizli kredi olanakları sağlanmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Ajansımız (KUDAKA) ile DAP İdaresi tarafından hibe programları uygulanmakta ayrıca Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü ve KOSGEB tarafından düşük faizli kredi imkânları sağlanmaktadır.

Erzurum İli Tarımsal Destekler Rehberi

 

  1. İki adet üniversitesi ve 100 bini aşkın öğrenci kapasitesiyle Erzurum İli genç, eğitimli ve yeterli iş gücü olanaklarına sahiptir.

 

  1. Yatırım için gerekli arsa ve arazi gibi taşınmazlar, büyüklük açısından elverişli ve kiralama veya satış bedelleri özellikle sanayileşmiş illere ve arazi büyüklüğü bakımından sınırlı illere göre oldukça avantajlıdır.

 

  1. Türkiye’nin 4. büyük ili olan Erzurum İli; yüzölçümü ve mera alanlarının genişliğinin yanı sıra, gerek meraların ülkemizin diğer bölgelerine oranla daha az tahrip olması ve çok fazla kimyasal kirliliğe maruz kalmamış olması gibi önemli avantajlara da sahip olup arıcılık açısından da önem arz eden zengin florası dikkat çekicidir. Yem Bitkileri ekilişinin Tarla Bitkilerine oranı Ülkemizde %10’larda iken İlimizde %36’dır. 2002 yılında yaklaşık 22.751 hektar olan yem bitkisi ekim alanlarının 2015 yılı rakamlarına göre yaklaşık 85.776 hektara yükselmesi bölgede yem bitkisi ekimine olan ilginin arttığını göstermektedir. Bu durum bölgedeki hayvansal üretimin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir girdinin karşılanması açısından kayda değer bir kaynak sağlamaktadır.

 

  1. Kültür balıkçılığı açısından değerlendirilebilecek akarsu gibi yerüstü su kaynakları mevcuttur. Ayrıca il, termal kaynaklar açısından da oldukça zengindir. Termal kaynaklar seracılık ve tarımsal yapılar için uygun potansiyele sahiptir.

 

  1. Hayvancılık sektöründe önde gelen İllerden olan Erzurum, hayvan varlığı açısından zengin olmakla birlikte, bunun üzerinde potansiyele de sahiptir.
  2. İl, Organik tarım potansiyeline sahiptir. Kimyasal gübre ve ilaç kullanımının asgari düzeyde olması hatta bazı bölgelerde hiç olmaması toprakların ve doğanın korunmasında ve bu da organik tarım açısından avantaj sağlamaktadır. Bunun yanı sıra organik hayvancılık açısından da büyü önem arz etmektedir.

 erzurumda_tarimsal_yatirim