“Erzurum'da Yatırım”

KUDAKA İletişim

Kimler Başvurabilir

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına; kamu kurum ve kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler ve mahalli idari birlikleri proje başvurusunda bulunabilmektedir.