“Erzurum'da Yatırım”

KUDAKA İletişim

Öncelik Alanları

2015 yılı CMDP Uygulama Usul ve Esaslarının 6. maddesinde  “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Proje Konuları” kapsamına giren projelerin destekleneceği hükme bağlanmıştır.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Proje Konuları

Cazibe_Merkezlerini_Destekleme_Programi_Proje_Konulari