“Erzurum'da Yatırım”

KUDAKA İletişim

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

image001

Büyüme kutupları teorisi uyarınca belirli merkezlerin seçilmesi ve yatırımların bu merkezlerde yoğunlaştırılması öngörülmektedir. Bu kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda Cazibe Merkezleri Programı’nın gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın uzun dönemli genel amacı; cazibe merkezinde gerçekleşen sosyo-ekonomik kalkınmanın çevre merkezlere yayılması ile birlikte, ulusal düzeyde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın temel amacı ise görece az gelişmiş bölgelerde, büyüme ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek merkez ilçelere sağlanan stratejik desteklerle, söz konusu merkez ilçelerin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırılarak kalkınmanın çevre merkezlere de yayılması ve iç göçün kendi bölgesi içinde tutulmasıdır.

image003

Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya, Elazığ, Erzurum, Van

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa

Karadeniz Bölgesi: Samsun, Trabzon

İç Anadolu Bölgesi: Konya, Kayseri, Sivas

cazibe merkezleri olarak belirlenmiştir.

kimler_basvurabilironcelik_alanlaribasvuru_surecicmdp_proje_on_basvuru_formuyurutulen_projeler